Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

5920 f1c6 390
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Są ludzie którzy bez pożegnania odchodzą i Ci co bez zapowiedzi wracają.
Reposted fromMokne-w-deszczu Mokne-w-deszczu viaRozaa Rozaa
She imagines him imagining her. This is her salvation.
— Margaret Atwood
Reposted fromhormeza hormeza viaRozaa Rozaa
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viaRozaa Rozaa
Naucz się zachowywać. Nigdy nie okazywać uczuć. Zachować dystans. To zasada numer jeden, żeby mieć klasę. Lekceważenie. Patrzysz na ludzi z góry i oni cię szanują.
— Katherine Pancol
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. to jest gorsze niż zakończenie znajomości.
— o wiele
Reposted fromSalute Salute viaRozaa Rozaa
Nie wypada pytać kogoś, co ma w sercu, póki nie uleczy się własnego, co nie?
— Once upon a time
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
Przydałbyś mi się tu teraz jako poduszka. Byłbyś najlepiej traktowaną poduszką na świecie.
— Ewelinkja Sosza
Reposted fromtimetolove timetolove viadreamerlive dreamerlive
Kobiety udają orgazmy aby być w związku. 
Mężczyźni udają bycie w związku aby mieć orgazmy.
— Pokolenie Ikea
Reposted frombadgirl badgirl viadreamerlive dreamerlive
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadreamerlive dreamerlive
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted frommentalstate mentalstate viadreamerlive dreamerlive
z każdą minutą każdym nowym dniem
kocham cię
coraz mniej 
— happysad
Reposted fromkatalama katalama viadreamerlive dreamerlive
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viadreamerlive dreamerlive

April 01 2015

 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl